BUSHIDO KEN BLESOIS

KARATE-DO SHOTOKAN / KOBUDO OKINAWA / TRAINING-DEFENSE-FEMININ


Vidéo KATA

Vidéo KATA